Coopertest 2016

Cooper test Fjordløberne – foråret 2016

Fjordløberne har for fjortende gang afholdt Cooper test. Testen går ud på at løbe så langt man kan på 12 minutter. Resultatet af testen kan bruges til at måle om formen går frem eller tilbage. I vedhæftede fil kan du se resultaterne og fremtidige resultater vil blive skrevet i samme fil, således eventuel fremgang kan aflæses.

De som skrev deres vægt og alder på skemaet til testen, kan her aflæse deres kondital og i nedenstående fil aflæse hvordan deres konditallet er i forhold til andre i deres aldersklasse.

Du kan også selv lave udregningen her:

http://www.motion-online.dk/konditionstraening/testning/coopers_12_minutters_loebetest/

Du kan se resultaterne i vedhæftede xls.fil.
excel-tutorial1