Indkaldelse til generalforsamling

FJORDLØBERNE HOBRO

Indkaldelse til generalforsamling

Fjordløberne indkalder hermed alle medlemmer til generalforsamling:

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 20

I vores klublokale i 10. klasse centret, Kirketoften 5 Hobro (efter træning!). Ikke myndige medlemmer af klubben (under 18 år) kan sikres indflydelse gennem en af deres forældre, som har stemme- og opstillingsret på deres vegne. Traditionen tro serverer vi pålægskagemand, et glas vin, en øl eller sodavand samt kaffe og kage. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage, så vi kan få en god debat om klubben.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent m.v.
 5. Godkendelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

 • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest fredag den 1. april 2016.
 • Skriv til Jeanette på jeanette@c.dk
 • Overvejer du at stille op til bestyrelsen, eller har du lyst til at høre nærmere om bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte Jeanette på tlf. 20 14 43 95 eller på ovennævnte mail.
 • Du er naturligvis også velkommen til at kontakte et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

 

På bestyrelsens vegne
Ove Vels Jensen
Fjordløberne Hobro