Medlemskontingent løbeåret 2018-19

Kære Fjordløber!

Så er det atter tid til indbetaling af medlemskontingent for løbeåret 1. april 2018 til 31. marts 2019.

Bestyrelsens forslag til uændret kontingent på 400 kr. for medlemmer over 18 år og 10 kr. for unge t.o.m. 17 år, samt uændret kontingent for passivt medlemskab af klubben på 100 kr. pr år, blev godkendt på årets generalforsamling 10. april.

Passivt medlemskab giver mulighed til fortsat at bevare kontakten til klubben og deltage i alle de forskellige sociale arrangementer i klubben som fx foredrag, klubaftener, afslutninger mv. samt mulighed for at give en hånd med ved afvikling af forskellige aktiviteter som fx Julemærkemarch, Fyrkatløb, Østerskovløb, Ambufest mv.

Beløbet bedes overført til vores konto hos Jutlander Bank 9336 2074483928 hurtigst muligt. Bemærk at Jutlander Bank er klubbens nye sponsor og at vi derfor har fået nyt kontonummer.

Ved indbetaling oplyses navn.

Har du spørgsmål, så kontakt venligst kasserer ove.vels.jensen@compaqnet.dk

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem, vil vi gerne have besked – og gerne om årsagen hertil, så vi kan blive klogere på, om der er noget vi kan gøre anderledes!

Bestyrelsesmedlemmer og trænere i klubben er fritaget for kontingent, og skal derfor kun se denne henvendelse som ren information.

Har du ikke modtaget opkrævning på mail, så skal du kontakte kassereren snarest

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Fjordløberne Hobro

Ove Vels Jensen / Kasserer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.