Referat Bestyrelsesmøde i Fjordløberne, tirsdag d. 6/6-2017

Deltagere: Michael, Ove, Sharon, Morten og Helle
Afbud: Lone, Mogens
Referent: Helle

  1. Opfølgning på klubmødet tirsdag den 30/5
   Michael laver et referat fra dette møde. Der tages desuden kontakt til DGI for at aftale ny dato ift. ”Team og organisering”.

 

  1. Sponsor – Nykredit stopper.
   Nykredit stopper som sponsor ved årets udgang. Forskellige bud på nye sponsorer blev drøftet. Helle og Michael sender et par følere ud. Opfølgning på dette til næste møde.

 

  1. Afslutning den 13/6
   Ove står for indkøb. Morten, Michael og Ove medbringer grill. Dem der har mulighed for det mødes ved fjorden og gør klar kl. 18.

 

 1. Trænersituation
  Punktet blev vendt på trænermødet forud for bestyrelsesmødet. Følgende er vedtaget:

Tirsdag
Hold A: Grethe
Hold B: Ove, indtil vi har en ny træner, der vil tage opgaven?
Hold C: Sharon 7 minutter pr. km
Hold D: 6,30 minutter pr. km Peter blev foreslået, er der nogen, der har spurgt ham?
Hold E: Anders 6 minutter pr.km
Hold F:  5,30 minutter pr. km og Hold G:  5 minutter pr km slås sammen og tages af Morten
Hold H: Damhus
Junior træner: Michael Green

Torsdag
Her blev vi enig om at lave to tilbud, et begynder hold og et hold for mere øvede. Der skal være en træner eller en fra bestyrelsen til at sætte hold og sørge for at låse op. Der er nødvendigvis ikke nogen træner på de forskellige hold.

  1. Klubløb
   Der havde indsneget sig en fejl i dato for Ardenløbet. Den korrekte dato er 14/6-2017.
   Næste klubbetalte løb bliver i Hadsund d. 7/9-2017 og derudover satser bestyrelsen Mariager Fjord rundt d. 24/9.

 

  1. Foredrag med Ole Stougaard – evt. andre forslag til efteråret
   Michael står for kontakt + det praktiske omkring arrangementet. Der tages kontakt til de andre løbeklubber i området mhp. deltagelse.

 

  1. Hjemmesiden/Facebook
   Opdatering af hjemmesiden er midlertidig udsat.  Der opfordres endnu engang til at man bruger Facebook gruppen noget mere. Upload billeder fra træningsture, klubbetalte løb osv.  Helle er nu administrator for Fjordløbernes Facebook gruppe.

 

  1. Træningslejr i efteråret
   Michael arbejder på et forslag. Det skal foregå med udgangspunkt fra Viborg Vandrerhjem. Vi mødes i Viborg fredag eftermiddag til første løbepas. Aftensmad og hygge fredag. Lørdag formiddag 2 løbepas med efterfølgende frokost. Hjemrejse over middag – evt. 3 løbepas for de meget overskudsagtige.Dato: 29/9-30/9-2017.  Sted: Viborg vandrehjem. 1 løbepas fredag sen eftermiddag, 2 løbepas lørdag formiddag efterfulgt af frokost.Opfølgning på dette til næste møde.

 

  1. Fyrkatløbet, vores deltagelse og valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i løbets styregruppe næste år. Jeg lavede ny vedtægt for Fyrkatløbet 2016, som blev godkendt på ekstraordinært generalforsamling i bestyrelsen 30. marts 2016. Se vedlagte.
   Punktet blev udsat til næste møde

 

  1. Østerskovløb i uge 34 – som promotion for klubben – plan og opgavefordeling.
   Morten står for opslag på Facebook, Motionslob.dk + omtale i avisen.
   Der lægges op til at samme løb skal bruges som ”klubmesterskab”.

 

  1. Deltagelse i AMBU i år uge 35. Vagtplaner, bagvagter, goodiebox til hjælpere.
   Det er et stort arbejde men bestyrelsen er enige om at det er vigtigt for klubben at være med. Desuden har vi fået et pænt beløb for at hjælpe de foregående år. Ove laver en vagtplan som fremlægges til en løbsaften.

 

 1. Evt
  Mariager Fjord Rundt: Helle deltager som repræsentant for Fjordløberne til møde med styregruppen d. 26/6-2017.

Dato for næste møde: 1/8-2017 kl. 18.30