Referat bestyrelsesmøde 0901-2018

Referat af bestyrelsesmøde i Fjordløberne tirsdag d. 9/1-2018.

Deltagere: Michael, Ove, Morten, Mogens, Sharon, Helle

Afbud: Ingen

Referent: Helle

 

 1. Respons på mails samt arbejdet i bestyrelsen generelt

Kort drøftelse af mail-kultur. Vi skal alle være bedre til at svare tilbage.

 

 1. Trænersituation mm. + Juniorhold

Juniorholdet er nedlagt pga. for få løbere i den kategori.

 

 1. Budget – kort info ved Ove

Der forventes et underskud på ca. 5000 kr. for 2017, hvilket kan forklares med skift af hovedsponsor og indbetaling af sponsorat til klubbens konto. Kassebeholdningen er dog stadig i plus

 

 1. Opstart af nye hold samt folder Flyers – falder sammen med ”løb med mening” – ny dato for opstart.

Dato for opstart af nye løbere flyttes til 30/1-2018. Mogens udarbejder folder der omdeles på løbeaften tirsdag d. 16/1-2018. Mogens retter til på hjemmesiden så dato for opstart er korrekt.

 

 1. Evaluering af nytårsløb samt julens arrangementer

Hen over december måned har Fjordløberne været vært ved 3 arrangementer. Klubben har været vært for 2 x adventsløb, hvor deltagerne efter en hyggelig løbetur blev inviteret på hygge, glögg, æbleskiver og andet godt. Der var også nogle heldige løbere der tog hjem med gaver under armen.

31.12 kl. 11 inviterede klubben på nytårsløb og også her blev der kræset med kransekage og champagne til deltagerne efter den fælles løbetur.

Bestyrelsen er enige om at der også i 2018 vil blive afholdt lignende arrangementer.

 

 1. Night-Trail

Michael præsenterede muligheden for at afvikle et night trail løb i Østerskoven. DGI har tidligere opfordret klubben at planlægge et trail-løb  og på bestyrelsesmødet blev det besluttet at der skulle arbejdes videre med ideen således at klubben tirsdag d. 13/3-2018 kl. 18.30 kan invitere på night trail løb i Østerskoven. Helle tager kontakt til lodsejer mhp. accept af løbere den pågældende dato. Ove sørger for forplejning til løberne. Michael planlægger rute og tager kontakt til Jutlander Bank mhp. sponsering af reflekser til ruteafmærkning Der laves opslag på Facebook når de sidste ting falder på plads.

 

 1. Sponsor

Pr. 1. januar 2018 er der indgået hovedsponsor aftale med Jutlander Bank gældende for 3 år.

Hovedsamarbejdsaftalen blev kort gennemgået på mødet og bestyrelsen ser frem til godt samarbejde.

 

 1. Ambu-Østerskovløbet 2018

Morten laver udkast til invitation og sender denne til resten af bestyrelsen m.h.p. feedback inden der loades op på diverse løbs relaterede søgeportaler.

Vi skal huske at oprette løbet som begivenhed på Facebook så folk kan dele / vise interesse osv.

 

 1. Klubløb i foråret

Næste klubbetalte løb bliver Othello Bageriet Marathon m/flere distancer.

Løbet afvikles d. 25.2-2018 og er et rundeløb. Ove udfærdiger opslag med tilmelding. Mogens lægger info på hjemmeside.

 

 1. ”Løb med mening”

Igen i år deltager løbeklubberne rundt om fjorden i “løb med mening”. Eventen der strækker sig over 7 dage med løb, starter d. 20/1  i Hadsund, derefter er det d. 21/1 i Rostrup, d. 22/1 i Arden, d. 23/1 i Hobro d. 24/1 i Vebbestrup, d. 25/1 i Haverslev og slutter af d. 26/1 i Mariager. Der løbes kl. 10 i weekenderne og kl. 18.30 i hverdagene.

 

 

 

 1. Alternativ træning i vinter – forslag (spinning, crossfit, cirkeltræning)

Mogens tager kontakt til Crossfit på Lupinvej mhp. aftale om trænings arrangement for klubbens medlemmer.

 

 

 • Evaluering af fællesarrangementer – Næste fællesarrangement -Yoga

Der har været god tilslutning til de to fællesarrangementer der har været afholdt i klubben hen over efteråret. Næste arrangement kommer til at handle om Yoga og løb. Michael arbejder videre med dette.

 

 • Klubtur med overnatning – er der basis for det eller…

Der har tidligere været arrangeret en tur med overnatning for løbeklubbens medlemmer. Arrangementet blev dog aflyst pga. manglende tilslutning.

På mødet blev det besluttet at man igen i foråret vil prøve at arrangere en tur.

 • Årshjul for løbeklubben. Medlemmerne efterlyser information om hvad der sker i klubben henover året. Ikke alle er på Facebook hvor informationerne ellers deles, så derfor er det ønskeligt med en stor oversigt over hvad der sker i de forskellige måneder. Informationer der gives af formanden på løbeaftener skal også på opslagstavlen. Helle udarbejder forslag til årshjul og medtager dette på næste møde og får desuden “styr” på opslagstavlen så den bliver mere overskuelig.

 

 • Der har været problemer med levering af klubtøj fra Fusion. Leveringstiden er alt for lang og Sharon har oplevet at skulle rykke for levering flere gange. Michael tager kontakt til Fusion ang. dette.
 • I forlængelse af snakken om night trail løb, blev det besluttet at klubben indkøber 10 nye pandelamper. Ove varetager dette.
 • Dato for generalforsamling bliver tirsdag d. 10/4-2018.
 • Dato for næste bestyrelsesmøde bliver d. 26/2-2018 kl. 18.30