Referat af bestyrelsesmøde i Fjordløberne tirsdag d. 26/9-2017.

Deltagere: Michael, Ove, Morten, Mogens, Sharon, Helle

Afbud: Ingen

Referent: Helle

 1. Trænersituation

Trænerstaben er stadig meget sårbar ved fravær/sygdom. Det aftales at man ved træner-mandefald på den enkelte løbeaften skal vurdere, hvordan kabalen bedst kommer til at gå op. Det giver ikke mening at 1 træner f.eks. skal løbe afsted med 2-3 løbere, så må man slå holdene sammen.

Morten og Mogens udarbejder et opslag ang. rekruttering af juniortrænere, som hænges op på gymnasiet, 10. klasse centeret og Handelsskolen.

 

 1. Torsdag aften, hvem låser op?

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at der et par gange ikke har været låst op for de løbere der kommer torsdag aften. Bestyrelsen er enig i, at en sådan situation er yderst beklagelig og ikke må forekomme. Det blev på den baggrund drøftet, hvorvidt der skulle en ekstra nøgle i omløb eller om man kunne løse det på anden vis. Det blev besluttet at Ove og Helle indbyrdes aftaler hvem der låser op.

 

 1. Børneattest

Der skal årligt indhentes børneattest fra trænere og bestyrelsesmedlemmer. Ove indsamler og videresender til rette instans.

 

 1. Flyers/effekt – skal det gentages?

Omdeling af flyer forud for opstart af nye løbere i september vurderedes til at have haft god effekt og derfor gentages fremgangsmåden forud for opstart af nye løbere d. 23/1-2018.

Mogens laver nyt udkast.

Helle booster den tidligere flyer på Facebook, noget a la ”Nåede du ikke opstart af nye løbere i september så…. ”

 

 1. Klubbetalte løb efterår -> jul

Næste løb bliver Adventsløb i Randers d. 3/12-2017 kl. 11. Der vil være ruter på 5, 10 og 21,1 km.  Ove laver opslag.     Se desuden pkt. 15 og 18.

 

 1. Ambu Østerskovløbet – evaluering

Der var fin tilslutning med 120 deltagere hvilket er samme niveau som i 2016. God stemning ude på ruterne. Der var lidt problemer med registreringen af løberne da de kom i mål og det resulterede i at en forkert blev udråbt som vinder. Der blev rådet bod på dette på selve aftenen, men for at det ikke sker igen drøftede bestyrelsen et forslag om at løbet afsluttes i en sluse og at der anvendes stregkodelæser når løberen passerer målstregen. Forslaget tages med når planlægning af løbet i 2018 starter.

 

I år havde vi lavet 5 km ruten til det officielle klubmesterløb. Sara Iskov, Anni Iskov, Rene Ebdrup Nielsen, Hanne Nørgaard og Henrik Thordahl Nielsen var hver i sær hurtigst i deres aldersgruppe og bestyrelsen ønsker tillykke med titlen.  Bestyrelsen er enig om at ideen med et klubmesterløb er god men vurderer, at man fremover skal lave et separat klubmesterløb.

 

 1. Ambu – bemanding af poster – kommende år antal vagter

Der er rigtig mange vagter der skal dækkes når Fjordløberne hjælper til under afviklingen af Ambu-dagene. Der sættes spørgsmålstegn ved om opgaven er blevet for stor i takt med at Fjordløbernes medlemstal er dalet. Igen i år var der huller i vagtplanen da Ambu-dagene blev skudt i gang men med lidt kreativitet og ikke mindst fleksibilitet lykkedes det i 11. time at få det til at hænge sammen.  Punktet til blive dagsordensat igen i foråret 2018.

 

 1. Klubtøj / tryk

Fjordløberne har i år fået mulighed for at købe klubtøj fra Fusion i Ålborg. Tidligere har klubben haft aftale med Intersport i Hobro når klubbens løbere ville købe løbetøj og Helle vil gerne vide om vi har aftaler 2 steder eller hvordan det nu lige hænger sammen.

Ved afstemning blev det besluttet at Fusion også står for dette års vinterkollektion. Sharon tager kontakt til Fusion i Ålborg og får tilbud på tights, langærmet T-shirt og løbejakke. Bestyrelsen vil efterfølgende beslutte hvilket tilskud der gives til dette.

 

 1. Ny sponsor / gammel sponsor

Udkast til samarbejdsaftale med mulig ny sponsor gennemgået. Det blev besluttet at forslaget ikke umiddelbart kan underskrives da beløb og krav ikke hænger sammen. Michael tager kontakt mht. nyt udkast. Alternativt blev det at ”kører uden sponsor” drøftet. Punktet tages op igen på næste møde.

 

 1. Trail-løb – DGI opfordrer os til at deltage i planlægningen.

Fjordløbernes område er ideelt til trail-løb så bestyrelsen bakker op om dette. Michael varetager opgaven. Der åbnes forsigtigt op for at klubben kan afvikle et trail løb i feb. 2018.

 

 1. Foredrag / klubaftener fremover – evaluering af foredrag med Ole Stougaard

Generelt positive tilbagemeldinger på foredraget / sessionen med Ole Stougaard.

Nyt foredrag i støbeskeen. Michael fremlagde muligt emne for bestyrelsen. Det blev besluttet at han tager kontakt til foredragsholder Thomas Bo Christensen der arbejder som behandler hos Aars Bodycare. Foredraget belyser emner som; kroppen som arbejdsredskab, overbelastning, hvor meget skal man presse sig selv, udstrækning efter træning, pauser og restitution.

 

 1. Hjemmeside / Facebook

Vigtigheden af at udmeldinger på Facebook og på klubbens hjemmeside skal være ens blev vendt.

 

 1. Adventsløb i Randers d. 3/12-17 – klubbetalt.

Punktet behandlet under pkt. 5

 

 1. Fjordløbernes deltagelse i Julemærkemarchen 3/12-2017

Klubben plejer at stille med 5 personer til salg af diverse under afviklingen af julemærkemarchen. Selvom dagen falder sammen med det klubbetalte adventsløb i Randers blev det besluttet at der også skal reklameres for dette. Julemærkehjemmet støtter altid godt op om vores Ambu Østerskovløb og bestyrelsen mener at det vil være muligt at finde frivillige blandt Fjordløberne der kunne være interesseret i denne opgave.  Ove er tovholder i forhold til hjælpere. Der er brug for 5 personer i tidsrummet 7.30 til ca. kl. 13.

 

 1. Adventsløb i klubben

Der vil blive afholdt adventsløb i Fjordløberne søndag d. 10/12 og 17/12 kl. 10. Efter en skøn løbetur vil medlemmer fra bestyrelsen servere æbleskiver og gløgg og der vil være lodtrækningspræmier til de fremmødte.

 

 1. Dato for juleafslutning i klubben.

Tirsdag d. 19/12 er der juleafslutning i Fjordløberne. Morten laver rute som slutter på store torv hvor vi danser rundt om juletræet. Program kommer senere.

 

 1. Gratiale til trænere – beløbsstørrelse.

Beløbet fastsættes til kr. 1500.

 

 1. Nytårsløb i klubregi – skal det bibeholdes når der samtidig er et andet løb/arrangement i byen?

Vi holder fast i traditionen og inviterer til nytårsløb i klubben d. 31/12-2017 kl. 11.00

 

 1. Første træningsaften i 2018

Første træningsaften i 2018 bliver tirsdag d. 2/1 kl. 18.30. Vel mødt.

 

 1. Evt.

Ingen indkomne punkter.

 

DATO FOR NÆSTE MØDE BLIVER TIRSDAG D. 9/1-2018.
Først afholdes møde med trænergruppen fra 18-18.30 og efter endt løb afholdes bestyrelsesmøde fra kl. 20-21.30.