Fjordløbernes Cooper test – efteråret 2016

loebeprs

Fjordløberne har for femtende gang afholdt Cooper test. Testen går ud på at løbe så langt man kan på 12 minutter. Resultatet af testen kan bruges til at måle om formen går frem eller tilbage. I vedhæftede fil kan du se resultaterne og fremtidige resultater vil blive skrevet i samme fil, således eventuel fremgang kan aflæses.

De som skrev deres vægt og alder på skemaet til testen, kan her aflæse deres kondital og i nedenstående fil aflæse hvordan deres kondital er i forhold til andre i deres aldersklasse.

Du kan også selv lave udregningen her:
http://www.motion-online.dk/konditionstraening/testning/coopers_12_minutters_loebetest/

Læs mere om hvad et godt kondital er – klik her?

Se de udregnede konditalt for efteråret 2016 – klik her

Se resultaterne fra Fjordløbernes Coopertest efterår 2016 – klik her